Brede school

Brede School

Basisschool de Compositie is een brede school. Binnen de brede school wordt samengewerkt door basisschool De Compositie, GO! kinderopvang en welzijns- organisatie De Schoor.

De brede school is open van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De basisschool werkt met een continurooster.
Om te voorkomen dat we uit moeten wijken naar een tweede locatie (de lokalen binnen de Compositie zijn allemaal in gebruik, zelfs de speelzaal wordt gebruikt als klaslokaal), plaatsen we alleen: 

  1. broertjes en zusjes van onze leerlingen;
  2. kinderen wonend in "Tussen de Vaarten" in het gebied tussend de Hagevoortdreef en het Spoorbaanpad.

Alle kinderen die hier buiten vallen, plaatsen we op een wachtlijst en bellen we als er plekken vrijkomen.

Meer informatie over onze Brede School is te vinden via: