Brede school

Brede School

Basisschool de Compositie is een brede school. Binnen de brede school wordt samengewerkt door basisschool De Compositie, GO! kinderopvang en welzijnsorganisatie De Schoor.

De brede school is open van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De basisschool werkt met een continurooster. Tijdelijk werken wij met een wachtlijst.

Meer informatie over onze Brede School is te vinden via: