Missie en visie

Onze missie is:

Samen op weg naar jouw toekomst!

Met het woord samen bedoelen we de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerlingen onderling, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten onderling; kortom iedereen die bij de ontwikkeling van kinderen betrokken is.

Met op weg bedoelen we de weg die de leerling aflegt in de tijd dat hij/zij op de Compositie zit, totdat het van de basisschool overstapt naar het voortgezet onderwijs. Wij zorgen voor een goede overdracht naar het vervolgonderwijs.

Met jouw bedoelen we dat jij ertoe doet als kind! We willen je leren kennen, we willen je begeleiden en we willen zorgen voor goed onderwijs, zodat jij uitstroomt op het niveau dat bij jou past.

Want het gaat om jouw toekomst!

 

De visie

op ons onderwijs sluit aan op de missie. We zorgen voor een zo veilig mogelijk klimaat, waarin de leerlingen tot leren komen. We maken gebruik van samenwerkings vormen, zodat we van en met elkaar leren. We werken met actuele methodes voor taal, lezen en rekenen, zodat we gebruik maken van de nieuwste kennis over het onderwijs en inzichten in het onderwijs. We werken met een aansluitende methodiek in de kleuter- groepen om de doorstroom naar groep 3 te waarborgen. We hebben voldoende tijd ingeruimd voor bewegingsactiviteiten, zoals gym en buiten spelen.
Daarnaast hebben we aandacht voor het zingen in de klas en voor kunstzinnige vorming.