Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Een aantal keer per schooljaar, meestal aan het eind van de maand, komt een nieuwsbrief uit waarin belangrijke actuele informatie staat over de school.
De nieuwsbrief wordt verstuurd via Digiduif en is in te zien op deze website.
Dit nieuws kunt u inzien via: