Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Smallsteps en La Luna bieden voor- en naschoolse opvang aan. Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur en naschoolse opvang start aansluitend aan de eindtijden van de school en eindigt om 19.00 uur. U kunt ook tijdens vakanties en studiedagen gebruik maken van deze opvang.

Meer informatie kunt u vinden op www.smallsteps.info en www.laluna.nl