Welkom op onze website2

Ouders, leerlingen en leerkrachten werken zo veel mogelijk samen om de kinderen voor te bereiden op hun eigen toekomst. We werken met een continurooster, zodat alle leerlingen tegen een geringe vergoeding, tussen de middag worden opgevangen.

Heeft u belangstelling voor onze school?
Dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend gesprek.

Echter, de lokalen binnen de Compositie zijn allemaal in gebruik, zelfs de speelzaal wordt gebruikt als klaslokaal. Om te voorkomen dat we uit moeten wijken naar een tweede locatie, plaatsen we alleen:

  1. broertjes en zusjes van onze leerlingen;
  2. kinderen wonend in "Tussen de Vaarten" in het gebied tussend de Hagevoortdreef en het Spoorbaanpad.

Alle kinderen die hier buiten vallen, plaatsen we op een wachtlijst en bellen we als er plekken vrijkomen.

Joke Walda, directeur van de Compositie
Annet van Brussel, adjunct directeur van de Compositie