Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Als uw kind (om welke reden dan ook) niet aanwezig kan zijn in de les, wilt u ons dit dan telefonisch melden tussen 08:00-08:30 uur?
Gebruik hiervoor het nummer 036 767 15 73.
Als alle lijnen bezet zijn, kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Uiteraard kunt u de ziekmeldingen ook voor 8.00 uur inspreken. Vermeld dan duidelijk de reden van de absentie/ziekte, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Iedere dag wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers van leerlingen die zonder reden afwezig zijn in de klas.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Haalt u dan tijdig bij de administratie of directie het formulier “Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek”. Op de achterkant van het formulier kunt u de richtlijnen vinden voor het toekennen van verlof buiten de schoolvakanties.