MR

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen ouders en teamleden. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over het onderwijs aan uw kind en over een groot aantal beleidszaken. De vergaderingen zijn een aantal keer per jaar en openbaar voor ouders. Informatie van de MR: het MR jaarplan, de MR jaarplanning, het MR jaarverslag 2017-2018, de laatste MR notulen.

MR teamleden: HarmJan Spithost (voorzitter), Sophie Weller, Kees Everaarts, Rachel Kampman en Edith Vrakking.

MR ouders: Jeroen Cabbolet (secretaris), Heleen van den Berg, Robert van Twiller en M'Barka Tichtti.

Als u vragen of opmerkingen hebt over het beleid van de school of over
financiële zaken, dan kunt u ons persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar mr@compositie.asg-almere.nl