Partners

Partners

Basisschool De Compositie werkt samen met GO! kinderopvang. School en kinderdagverblijf zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Daarnaast wordt samengewerkt met welzijnsorganisatie De Schoor. Iedere participant heeft een afvaardiging in het Management Team van de Brede School.
Vanuit werkgroepen, waarin leerkrachten en leidsters samenwerken, wordt bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het kerstfeest  voor kinderen van 0 tot 12 jaar georganiseerd.
De Brede school regisseur, Annet van Brussel, is de verbindende schakel tussen de school en de participanten.